Om berättelsen, dess struktur och budskap

Att berätta är ett medfött sätt att kommunicera med varandra i vårt dagliga liv. När vi berättar en historia presenterar vi sammanhang som gör att andra kan tolka våra upplevelser. Detta gör att de kan relatera till våra unika upplevelser och empati kan skapas.

Jag vill gärna ge dig några tips som kan hjälpa dig att stärka din berättelse och engagera din läsare.

Budskap

Välj ett tydligt centralt budskap. En stark historia utvecklas vanligtvis mot ett centralt budskap. När du skapar din berättelse bör du ha en tydlig uppfattning om vad du vill förmedla.

Om din berättelse har en stark moralisk komponent, vill du självklart vägleda lyssnare eller läsare till det budskapet. Om du berättar en engagerande historia, försök att öka den dramatiska spänningen ända fram till höjdpunkten och slutet av din berättelse. 

Oavsett vilken typ av historia du berättar, är det viktigt att vara mycket tydlig med det centrala temat eller  konflikten som du bygger din historia kring. Som berättare kan du inte fly undan konflikter. Stora berättare skapar berättelser som alla har hinder och svårigheter utspridda på huvudpersoners väg mot sitt mål. 

Huvudkaraktären kämpar

För att läsaren ska känna sig nöjd med ett lyckligt slut måste publiken se huvudpersonerna kämpa för att komma framåt och utvecklas på vägen. Det är okej att låta huvudkaraktären lida. Ja, det är faktiskt nödvändigt att du bygger upp en stark konflikt och allvarliga problem för din huvudkaraktär.

Om du använder dig av en tydlig struktur underlättar det ditt berättande. Det finns många olika sätt att strukturera en berättelse, men de tre nödvändiga ingredienserna en berättelse måste ha är en början, en mitt och ett slut. Många framgångsrika berättelser börjar med en chockartad eller engagerande händelse, men den kan också börja stilla för att snart låta huvudkaraktären stöta på ett mycket stort problem som sätter igång framåtrörelsen.

Hur ska det gå?

Handlingen behöver locka fram lusten att läsa vidare och den viktiga ”Hur-ska-det-gå-frågan” måste upprepas inom läsaren och fungera som en bladvändare. Kunskap i dramaturgi gör att din naturliga berättartalang blir medveten och du kan lättare hjälpa dig själv att utveckla din berättelse mot framgångsrik berättelse.

Filmens uppbyggnad kan vägleda dig i ditt berättelsebygge och det är filmens dramaturgi som är utgångspunkten under mina skrivarkurser och i min skrivhandledning Pennvässaren.

Struktur och huvudkaraktärens utveckling

När du väl har en grov uppfattning om strukturen kan du börja planera händelserna, t.ex. vad händer och när händer det? Om du arbetar med en tre-akters struktur, som utvecklingskurvan ovan visar, kommer du att vilja redogöra för huvudkonflikten och vad som står på spel i början, använda mitten för att komplicera historien och utveckla spänningar och bygga mot en spännande klimax innan du löser några lösa ändar .

Huvudkaraktärens drivkraft och mål

Ett råd som kan underlätta för dig att sortera i ditt material är att du med hjälp av ditt budskap väljer ett tydligt mål för huvudkaraktär. När du känner till berättelsens premiss/sensmoral och kopplar den till huvudkaraktärens drivkraft får du en aning om slutet på din berättelse och kan skriva ner de viktigaste händelserna som punkter mellan starten och målet. När du arbetar på detta sätt kan du lita på att dina läsare kommer att följa handlingen i din berättelse med största intresse.

Kapitelplan

När du väl har en god förståelse för ryggraden i din berättelsen kan du börja planera vad som händer i varje kapitel och bryta ner händelseförloppen scen för sven. Du behöver bestämma från vems syn scenerna berättas och hur mycket som avslöjas i de olika avsnitten. Vad är oklart? Vad kommer att få läsaren att läsa vidare? En kapitelplan hjälper dig att se till att det händer tillräckligt mycket för din huvudkaraktär i varje kapitel.

Ditt eget liv är grunden i berättelsen

Oavsett om du berättar en verklig eller fiktiv historia har du alltid ditt eget liv och dina egna erfarenheter som inspiration. Minns viktiga upplevelser i ditt liv som påverkat dig. Dessa episoder bör du använda dig av i ditt skrivande och kan låta dina fiktiva karaktärer få liknande upplevelser. Vi människor känner igen oss i varandras frustrationer och glädjeämnen och blir engagerade och berörda.

Hur skapar du en framgångsrik historia? Begränsa omfattningen av din berättelse. Skala bort och stryk med hjälp av innehållet i ditt budskap, din röda tråd. Om du berättar en självbiografisk berättelse kan det vara svårt att själv välja ut de händelser som är viktigast. Det är lätt hänt att du inkluderar för många detaljer detalj och låter texten översvämmas av erfarenheter som inte blir allmängiltiga. Detta kan hända även den mest erfarna skribent eftersom den självbiografiska berättelsen kommer så nära författaren.

Vill du få hjälp att börja skriva?

Om du önskar vägledning med tydliga och effektiva verktyg, välkommen till en av mina grundkurser i dramaturgi och gestaltning med Enneagrammet. Min metodik är visuell och det bidrar till att du kan ta in kunskapen och göra den till din egen. Klicka här för att se vilka skrivarkurser som är på gång.

✏️ Röst från maximalt nöjda grundkursdeltagare

– En överraskning att det finns strukturella lösningar och sätt för att berätta en intressant historia. Före kursen trodde jag att det var en färdighet som inte kunde läras ut på ett strukurerat sätt. Veronica var väldigt trevlig och väldigt tydlig i vad hon sa. Hennes fokus låg på att skapa en förstående atmosfär. Jag är maximalt nöjd.
Theodor Thörnqvist, student, Göteborg

– Det viktigaste jag fick med mig från kursen är att jag fått en fast struktur för berättelsen som frigör kreativiteten, att få bygga en karaktär och utveckla den dramaturgiska kurvan. Givande att skapa en med hjälp av enneagrammet. Tack Veronica, kursen gav mig väldigt mycket! Att ha onlinekursen med Zoom fungerade mycket bra.
Charlotta Sandmark Hero, digital kommunikatör, Kvicksund

– Tänk att jag kan! En trygg handledning fick jag genom ”skrivmallarna”. Kursen var fantastiskt intressant, lärorik och mycket utvecklande. Igenkänningsfaktorer från film, böcker, verklighet och andra livsåskådningar betydde mycket. Tänk att berättelsen finns där inne! Karaktärer och ord flödar, det gäller bara att få fast dem och guida dem rätt. Enneagrammet gjorde att jag fick ”syn” på andra delar i karaktären än jag tänkt på från början. Veronica är rolig, snäll, inspirerande och helt outtröttlig verkar det som! Hon verkade i alla fall ha lika kul som vi, jag tror detta är hennes passion. Zoomprogrammet som vi använde för att träffas i realtid under kursen, fungerade riktigt bra!
Marianne Andreasson. lärare, Lur

Klicka här för att läsa fler referenser.