Skrivkul i Jul för barn

Barn och ungdomar inbjuds att mötas online i direktsändning under 90 minuter för att skriva korta texter med inspiration från bildkort. Två olika åldersgrupper: Årskurs 3-5 i en grupp och årskurs 6-9 i den andra. I små digitala rum ger 2 och 2 respons på varandras texter utifrån anpassade frågeställningar. Återkopplingen blir undersökande, bekräftande och icke värderande. I stället lyfter den både text och författare. Ingen negativ kritik förekommer. Jag ”går” runt och besöker de olika rummen för att se att allt fungerar bra. Vi är max 12 deltagare under Skrivkul i Jul.

Vilket är syftet med Skrivkul i Jul?

Mitt främsta syfte är att försöka hjälpa till att bygga upp tjejernas och killarnas självkänsla genom den stärkande och bekräftande respons som de ger varandra och som även jag bidrar med utifrån speciella responsfrågor. Frågeställningarna undersöker den korta berättelsen och lyfter både text och författare. Vi tränar inledningsvis att ge respons på detta sätt genom att gruppen får ge feedback på en modelltext som jag själv skrivit.

Vi tjuvstartar den 14 och 15 december

Redan 15 december sätter vi igång. Under jullovet kommer jag att inbjuda till nya fristående träffar och barnen kan vara med vid ett eller flera tillfällen.

Skrivkul i Jul för barn 9-11 år

✏️ 14 december • Årskurs 3-5 kl 16-17.30
✏️ 15 december • Årskurs 3-5 kl 16-17.30

Skrivkul i Jul för barn 12-15 år

✏️ 14 december • Årskurs 6-9 kl 18-19.30
✏️ 15 december • Årskurs 6-9 kl 18-19.30

Inspirerande bildkort

Vi använder oss av bildkort som inspiration. Läs mer om dem här.


Vi använder bildkort från OH-genren

Inspirerande och tankeväckande bildkort fungerar som en språngbräda för fantasin. Bildkorten ovan visar en av de 8 bildkortslekarna från OH-gengren som vi använder: Resilio © Emilie Marti och Moritz Egetmeyer OH-verlag. Klicka här för att läsa mer om de olika bildkortslekarna.

Vem är jag som leder skrivarkursen?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Författare till skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser, Studentlitteratur 2002.  Foto: Marita Olsson
Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med. Se film om grundkursen – intervju från bokmässan.

Skrivkul i Jul för barn 9-11 år

✏️ 14 december • Årskurs 3-5 kl 16-17.30
✏️ 15 december • Årskurs 3-5 kl 16-17.30

Skrivkul i Jul för barn 12-15 år

✏️ 14 december • Årskurs 6-9 kl 18-19.30
✏️ 15 december • Årskurs 6-9 kl 18-19.30

Tipsa gärna vidare!