Här presenterar jag mina 10 skrivarkursvarianter

Ibland har vi tid för en längre kurs och ibland måste vi begränsa oss. Vilken av mina 10 kursvarianter passar dig bäst just nu? Läs och klicka på ett sökord, för att finna de aktuella kurserna. 

  Kostnadsfri Författartimme • 60 minuter

Jag erbjuder en kostnadsfri författartimme i grupp, där vi samtalar om dina och gruppens skrivarfunderingar. Vi möts på café i Stockholm, Göteborg, Malmö och på några andra orter. Författartimmen ges även på webben. Vid varje författartimme kan högst 6 personer delta.

OBS! Den kostnadsfria Författartimmen är endast till för dig som inte tidigare deltagit i en författartimme eller i någon av mina skrivarkurser.

Win Win = Ömsevinst

Du som deltar i den kostnadsfria Författartimmen tar del av Win Win-konceptet. Du berättar i efterhand på sociala medier vilka impulser och lärdomar du fick med dig från Författartimmen och länkar samtidigt till min hemsida.

Så här går en Författartimme till

Var och en börjar med att under en minut presentera ett samtalsämne. Några klipp från tidigare deltagares behov: 

– Jag vlll skriva en självbiografi. Har en massa anteckningar men hur får jag ihop det till en bok? 
– Jag vill få tips på hur jag kan bygga karaktärer som inte hela tiden liknar mig själv. 
– I min refusering stod det att jag behöver en tydligare dramaturgi och jag vill få lite hjälp med det. 
– Jag vill skriva barnböcker för 5-åringar och undrar vad jag ska tänka på för att det ska bli bra. 
– Hur gör man för att få läsaren att sugas in och fängslas av berättelsen? 
– När är det dags att skicka sitt manus till ett förlag? 

Sök aktuell kurs genom att klicka på sökorden: författartimme, författartimme på webben

Under alla mina skrivarkurser möts deltagarna i anonymitet och presenterar sig endast med sitt förnamn. Du berättar inte om ditt yrke, din familj, dina semesterresor eller vilka skrivambitioner du har. Denna mycket uppskattade anonymitet främjar skrivarlust, skapar trygghet och sopar effektivt undan prestationskraven. Mot slutet av kursen får alla möjlighet att presentera sig.

  Prova på att skriva! • ca 5 lektionstimmar

Längtar du efter att få vara kreativitet i en kravlös miljö? Vill du hitta tillbaka till din fantasi? Är du en av dem som skulle vilja gå min skrivarkurs, men inte riktigt vet om den är något för dig? Då är du målgruppen för kursen Prova på att skriva!

Bildkort som språngbräda för fantasin

Du får använda interaktiva bildkort som en språngbräda för fantasin och ibland berättar du muntligt och ibland skriver du en gnutta. Du får bygga din egen fiktiva karaktär med inspiration från bildkorten och skriva en text om karaktären. Du läser upp din text för en annan kursdeltagare och får en respons där din lyssnare tolkar din text. Inga förslag på ändringar ges! Om du vill, läser du upp din korta text för hela gruppen.

Win Win = Ömsevinst

Denna skrivarkurs har ett mycket förmånligt pris. Du som deltar i Prova-på-skrivarkursen berättar gärna i efterhand på sociala medier vilka impulser och lärdomar du fick med dig från skrivarkursen och länkar samtidigt till min hemsida.

Sök aktuell kurs genom att klicka på sökorden: endagskursprova-på-kurs, workshopkvällskurs

   Miniskrivarkurs • 6-10 lektionstimmar 

Under Miniskrivarkursen ingår ett axplock från grundkursen och vi ägnar dessutom en hel del tid åt att pröva de relativt okända bild- och symbolkort som jag har agenturen för i Sverige. Bildkorten fungerar som en språngbräda för din kreativitet och fantasi. Kursen passar både dig som skriver fiktiva och självbiografiska berättelser.

Var hålls Miniskrivarkursen?

Miniskrivarkursen ges bland annat på Sveriges lyxigaste SPA i Falkenberg, i mitt sommarparadis i södra Småland och i mitt hem i Nässjö.

Sommar • Under vistelsen i mitt sommarparadis varvas skrivarkursen med gemensamt praktiskt arbete i trädgården. 2-4 övernattningar ingår.
Höst och vinter • När jag bjuder in till mitt hem i Nässjö, ingår en övernattning och vi varvar skrivarkursen med avkoppling framför brasan, promenader och informella samtal.

Sök aktuell kurs genom att klicka på sökorden: skrivarkurs på SPA3-dagarskurs, helgkurs, miniskrivarkurs, kreativ helg

  Grundkurs • 15-20 lektionstimmar

Alternativ 1: Grundkurs / 2 dagars kurs, ca 15 lektionstimmar
Alternativ 2: Grundkurs / 5-dagars kurs sommar eller vinter, ca 20 lektionstimmar

Kursen passar både dig som skriver fiktiva och självbiografiska berättelser.

Så här går det till

 • Vi arbetar med struktur, karaktärer och gestaltning utifrån mina designade modeller.
 • Vi analyserar två kortfilmer för att förstå berättandets principer.
 • Vi grovplanerar en berättelse steg för steg i min dramaturgiska berättarmodell.
 • Vi skriver korta texter på ett lekfullt sätt – efter givna förutsättningar.
 • Vi flödesskriver och inspireras av interaktiva bild- och symbolkort.
 • Vi får en glimt av hur Enneagrammet kan fördjupa kunskapen om karaktärerna 
 • Vi lägger stor vikt vid textsamtalen 2 & 2. 
 • Responsen är beskrivande, konkret och personlig med avgränsade frågeställningar.
 • Vi utgår från metodik och övningar i min skrivhandledning Pennvässaren.

Fortsättningskurs

Grundkursen ger dig möjlighet att delta i fortsättningskursen.

Sök aktuell kurs genom att klicka på sökorden: grundkurs, helgkurs2-dagarskurs, sommarkurs, veckokurs, enskild coaching

  Förlängd grundkurs • 22-26 lektionstimmar

Alternativ 1: Sommarkurs på Älvstranden i Göteborg, 3 dagar med kvällssamling på café
Alternativ 2: Vinterkurs i Nässjö, 3 dagar inkl textläsning med respons i grupp under kvällarna

Så här går det till

Den förlängda grundkursen har samma innehåll som grundkursen ovan, men är utökad med en extra dag, där vi bekantar oss med Enneagrammets nio personligheter. Detta ger dig möjlighet att under kursen skapa en karaktär med inspiration från Enneagrammet.

Kursen passar både dig som skriver fiktiva och självbiografiska berättelser.

Fortsättningskurs

Den förlängda grundkursen ger dig möjlighet att delta i fortsättningskursen.

Sök aktuell kurs genom att klicka på sökorden: 3-dagarskurs, enneagrammet, grundkurs, sommarkurs

  Skapa 3D-karaktär • ca 9 lektionstimmar

Under kursdagen bekantar vi oss med Enneagrammets nio personligheter.

Så här går det till

Med inspiration från Enneagrammet skapar du en tredimensionell rollfigur, alltså… en 3D-karaktär. Du skriver en gestaltande text om denna trovärdiga karaktär och får respons. Kursdagen hålls i mitt hem i Nässjö eller i mitt sommarparadis i södra Småland.

Sök aktuell kurs genom att klicka på sökorden: enneagrammet, endagskurs

  Fortsättningskurs • 5 dagar med 2 x 40 coaching

För att kunna delta i fortsättningskursen, behöver du först ha gått grundkursen. 

Fortsättningskursen passar både dig som skriver fiktiva och självbiografiska berättelser. Under fortsättningskursen ligger fokus på det egna skrivandet och du får enskild författarcoaching av mig, 2 x 40 minuter. 

Så här går det till

Vi fortsätter där vi slutade på grundkursen och samtalar om struktur, karaktärsutveckling och gestaltning. Din förståelse för berättandets grammatik fördjupas. Du får ännu lättare att sortera och strukturera ditt material, placera karaktärer och händelse kring den röda tråden. Din berättelse lir bläsvärd och intressant.

Varje deltagare har under fortsättningskursen möjlighet att samtala om sin egen synopsis/sitt berättelseskelett som påbörjades under grundkursen. Här fördjupas kunskapen om hur budskapet/premissen fungerar som både sorteringsverktyg och en möjlighet att få  en röd tråd och framåtrörelse i berättelsen.

Om du intresserat dig för Enneagrammet för att skapa tredimensionella och trovärdiga karaktärer, kan vi under coachingsamtalen diskutera din huvudkaraktärs mål och drivkraft utifrån den enneagramstrategi karaktären har. 

Sök aktuell kurs genom att klicka på sökorden: enskild coaching, fortsättningskurs, veckokurs

  Skrivarretreat • 2-5 dagar eget skrivande

Skrivarretreaten blir rofyllda dagar där vi skriver, läser korta texter och samtalar om skrivande. Tid till avkoppling framför brasan i tystnad eller i samtal med de övriga deltagarna. När retreaten är mer än 4 dagar ägnar vi så mycket tid åt skrivande och författarsamtal att det blir en Miniskrivarkurs.

Sök aktuell kurs genom att klicka på sökorden: skrivarretreat, miniskrivarkurs

  Skrivarstuga • 5 dagar eget skrivande

Oavsett om du deltagit i grundkursen eller inte, är du välkommen till mitt strandnära sommarparadis i södra Småland för att ägna dig åt ditt eget skrivprojekt.

Så här går det till

 • Du får en egen stuga eller eget rum. Den som bokar plats först, väljer stuga/rum först.
 • Max 5 deltagare.
 • Gemensamt flödesskrivande varje morgon.
 • Gemensamt utrymme för att skriva
 • Läsning av texter med respons i helgrupp varje kväll.
 • Deltagarna hjälps åt att duka och diska.
 • Möjlighet att köpa till enskild coachingsamtal.
 • Tillgång till kanot och cykel.

Du får vara anonym men om du vill, berättar du om ditt skrivprojekt 

Vi möts i en slags anonymitet, som bland annat innebär att var och en presenterar sig endast med förnamn och berättar inte om sitt yrke, sin familj eller sina semesterresor. Om du vill, berättar du något om ditt skrivprojekt för de andra i gruppen. Tack vare anonymiteten, sprider sig känslan av kravlöshet och frihet i gruppen. Stämningen blir varm och tillitsfull. På slutet av kursen ges tillfälle för alla som vill att presentera sig lite närmare. Om du önskar kan du köpa till enskild coaching.

Sök aktuell kurs genom att klicka på sökorden: skrivarstugasommarkursskrivarretreatenskild coaching

  Personlig coaching via telefon

Jag guidar och coachar dig i ditt skrivande. Vi kan samtala om dramaturgin i din berättelse eftersom strukturen skapar sammanhang för läsaren och väcker lust att läsa vidare.

Vi kan resonera om din huvudkaraktärs drivkraft och hur den kan kopplas ihop med det budskap du vill förmedla. Kunskapen kring premissen, alltså budskapet, är en effektiv väg mot framgångsrikt skrivande, men en omedveten kunskap för många. Den naturbegåvade författaren kan självklart skapa de mest fängslande historier utan att ha tillägnat sig teoretisk kunskap om berättelsens regelverk, men för varje författare innebär medvetenheten om berättelsens grammatik en väg mot utveckling.

Du kontaktar mig via mail, innan du betalar in pengar eller sänder mig en text.
Mailadress: veronica@forfattarskola.se

Sök aktuell kurs genom att klicka på sökordet: personlig coaching via telefon